Hiroki Takahashi

Актер

2019

KonoSuba

- Hyoizaburo (voice)